1. Συστήματα συναγερμού αυτοκινήτου

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

TIMH

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

 • CODE - LEARNING λειτουργία.

 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που το αυτοκίνητο παραμείνει ανοικτό.(AUTO RE-WARNING)

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 • Ειδοποίηση για εύρεση αυτοκινήτου σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που το παρκάραμε.(CAR FINDER)

 • Σε περίπτωση μικρής εντάσεως κραδασμών και δονήσεων ο συναγερμός πρώτα προειδοποιεί και αν συνεχιστεί η ένταση των δονήσεων τότε μπαίνει σε λειτουργία πανικού.(DUAL SHOCK SENSOR)

 • Τηλεχειριζόμενο άνοιγμα του πορτ-μπαγκάζ. (REMOTE TRUNK RELEASE)

 • Τηλεχειριζόμενο κλέιδωμα-ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου.(REMOTE DOOR LOCK-UNLOCK)

 • Επιλογή για λειτουργία σίγασης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα. (MUTE ARMING-DISARMING)

 • Αυτόματο κλείδωμα ξεκλείδωμα με τη μίζα (IGNITION DOOR LOCK/UNLOCK)

 • Ένδειξη κατάστασης με LED λάμπα (LED INDICATION)

 • Απενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση που χαλάσει ή χαθεί το τηλεχειριστήριο(EMERGENCY DISARMING - OVERRIDE)

 • Επιλογή κατάστασης πανικού (PANIC)

 • Επιλογή άμεσου ή έμμεσου κλειδώματος /ξεκλειδώματος (0,5s ή 3,5s)

 • Εντολή διακοπής λειτουργίας κινητήρα (ENGINE CUT OFF)

 • Επιπλέον εντολή εισόδου (INPUT SPARE WIRE)

 

ASP0208

Από 67

ΜΟΝΟ

50

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

 • CODE - LEARNING λειτουργία.

 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που το αυτοκίνητο παραμείνει ανοικτό.(AUTO RE-WARNING)

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 • Ειδοποίηση για εύρεση αυτοκινήτου σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που το παρκάραμε.(CAR FINDER)

 • Σε περίπτωση μικρής εντάσεως κραδασμών και δονήσεων ο συναγερμός πρώτα προειδοποιεί και αν συνεχιστεί η ένταση των δονήσεων τότε μπαίνει σε λειτουργία πανικού.(DUAL SHOCK SENSOR)

 • Αυτόματο κλείδωμα μετά την πάροδο 30 δευτερολέπτων. (PASSIVE ARMING)

 • Τηλεχειριζόμενο άνοιγμα του πορτ-μπαγκάζ. (REMOTE TRUNK RELEASE)

 • 2 τρόπους λειτουργίας anti-car jacking.(ANTI-CAR JACKING)

 • Τηλεχειριζόμενο κλέιδωμα-ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου.(REMOTE DOOR LOCK-UNLOCK)

 • Επιλογή για λειτουργία σίγασης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα. (MUTE ARMING-DISARMING)

 • Κατάσταση valet (VALET MODE)

 • Αυτόματο κλείδωμα ξεκλείδωμα με τη μίζα (IGNITION DOOR LOCK/UNLOCK)

 • Ένδειξη κατάστασης με LED λάμπα (LED INDICATION)

 • Απενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση που χαλάσει ή χαθεί το τηλεχειριστήριο(EMERGENCY DISARMING - OVERRIDE)

 • Επιλογή κατάστασης πανικού (PANIC)

 • Επιλογή άμεσου ή έμμεσου κλειδώματος /ξεκλειδώματος (0,5s ή 3,5s)

 • Έξοδος εντολής για κλείσιμο παραθύρων (WINDOW RISING OUTPUT)

 • Εντολή διακοπής λειτουργίας κινητήρα (ENGINE CUT OFF)

 • Εντολή λειτουργίας εσωτερικής μπλαφονίερας (CAR INTERIOR LAMP OUTPUT)

 • Επιπλέον εντολή εισόδου (INPUT SPARE WIRE)

ASP0234

Από 80

ΜΟΝΟ 60

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

 • Τηλεχειριζόμενη εκκίνηση αυτοκινήτου (Remote engine start)
 • CODE - LEARNING λειτουργία.
 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που το αυτοκίνητο παραμείνει ανοικτό.
 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)
 • Ειδοποίηση για εύρεση αυτοκινήτου σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που το παρκάραμε.(CAR FINDER)
 • Σε περίπτωση μικρής εντάσεως κραδασμών και δονήσεων ο συναγερμός πρώτα προειδοποιεί και αν συνεχιστεί η ένταση των δονήσεων τότε μπαίνει σε λειτουργία πανικού.
 • Αυτόματο κλείδωμα μετά την πάροδο 30 δευτερολέπτων. (PASSIVE ARMING)
 • Τηλεχειριζόμενο άνοιγμα του πορτ-μπαγκάζ. (REMOTE TRUNK RELEASE)
 • 2 τρόπους λειτουργίας anti-car jacking.(ANTI-CAR JACKING)
 • Τηλεχειριζόμενο κλέιδωμα-ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου.(REMOTE DOOR LOCK-UNLOCK)
 • Επιλογή για λειτουργία σίγασης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα. (MUTE ARMING-DISARMING)

 

 • Remote engine start
 • Remote in arm/disarm
 • Silent in arm
 • Trigger memory
 • Central door lock automatically
 • Car finding
 • Engine cut off
 • LED indicator status
 • Anti-hijacking and anti-burglary
 • Remote trunk open
 • One-million groups of code learning modes

 

 

ASP0050

Από 107

ΜΟΝΟ 80€

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

 • CODE - LEARNING λειτουργία.

 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που το αυτοκίνητο παραμείνει ανοικτό.(AUTO RE-WARNING)

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 • Ειδοποίηση για εύρεση αυτοκινήτου σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που το παρκάραμε.(CAR FINDER)

 • Σε περίπτωση μικρής εντάσεως κραδασμών και δονήσεων ο συναγερμός πρώτα προειδοποιεί και αν συνεχιστεί η ένταση των δονήσεων τότε μπαίνει σε λειτουργία πανικού.(DUAL SHOCK SENSOR)

 • Αυτόματο κλείδωμα μετά την πάροδο 30 δευτερολέπτων. (PASSIVE ARMING)

 • Τηλεχειριζόμενο άνοιγμα του πορτ-μπαγκάζ. (REMOTE TRUNK RELEASE)

 • Λειτουργία anti-car jacking.(ANTI-CAR JACKING)

 • Τηλεχειριζόμενο κλέιδωμα-ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου.(REMOTE DOOR LOCK-UNLOCK)

 • Επιλογή για λειτουργία σίγασης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα. (MUTE ARMING-DISARMING)

 • Κατάσταση valet (VALET MODE)

 • Αυτόματο κλείδωμα ξεκλείδωμα με τη μίζα (IGNITION DOOR LOCK/UNLOCK)

 • Ένδειξη κατάστασης με LED λάμπα (LED INDICATION)

 • Απενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση που χαλάσει ή χαθεί το τηλεχειριστήριο(EMERGENCY DISARMING - OVERRIDE)

 • Επιλογή κατάστασης πανικού (PANIC)

 • Επαναφορά μνήμης μετά από διακοπή ρεύματος (MEMORY AFTER POWER FAILURE)

 • Σύνδεση με αισθητήρες υπερύθρων (ULTRASONIC SENSOR)

 • Επιλογή άμεσου ή έμμεσου κλειδώματος /ξεκλειδώματος (0,5s ή 3,5s)

 • Έξοδος εντολής για κλείσιμο παραθύρων (WINDOW RISING OUTPUT)

 • Εντολή διακοπής λειτουργίας κινητήρα (ENGINE CUT OFF)

 • Εντολή λειτουργίας εσωτερικής μπλαφονίερας (CAR INTERIOR LAMP OUTPUT)

 

ASP0206

Από 93

ΜΟΝΟ 70€

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

 

 • Συναγερμός ΔΥΟ δρόμων (FM TWO-WAY CAR ALARM SYSTEM)

 • Έγχρωμο LCD τηλεχειριστήριο πολλαπλών ενδείξεων (Κατάσταση συναγερμού - ένδειξη μπαταρίας - ένδειξη ώρας - τομέας παραβίασης)

 • 3 τρόποι ενδείξεως κατάστασης συναγερμού με το τηλεχειριστήριο (Οπτικός - Ηχητικός - Δονηση)

 • Επιλογή για λειτουργία σίγασης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα. (MUTE ARMING-DISARMING)

 • Τηλεχειριζόμενο άνοιγμα του πορτ-μπαγκάζ. (REMOTE TRUNK RELEASE)

 • Λειτουργία anti-car jacking.(ANTI-CAR JACKING)

 • Τηλεχειριζόμενη εκκίνηση αυτοκινήτου (Remote engine start)

 • Ειδοποίηση για εύρεση αυτοκινήτου σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που το παρκάραμε.(CAR FINDER)

 • Αυτόματο κλείδωμα μετά την πάροδο 15 δευτερολέπτων. (AUTO ALERT)

 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που το αυτοκίνητο παραμείνει ανοικτό.(AUTO RE-WARNING)

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 • Ειδοποίηση ιδιοκτήτη (OWNER CALLER)

 • Αυτόματο κλείδωμα ξεκλείδωμα με τη μίζα (IGNITION DOOR LOCK/UNLOCK)

 • Απενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση που χαλάσει ή χαθεί το τηλεχειριστήριο(EMERGENCY DISARMING - OVERRIDE)

 • Ένδειξη κατάστασης με LED λάμπα (LED INDICATION)

 • CODE - LEARNING λειτουργία.

 • Επιλογή άμεσου ή έμμεσου κλειδώματος /ξεκλειδώματος (0,8s ή 4s)

 • Κωδικός ξεκλειδώματος ακόμα και χωρίς το τηλεχειριστήριο

 • Λειτουργία TURBO

 

ASP0204

Από 293€

ΜΟΝΟ 220€