ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!

 

       1. Συστήματα συναγερμού μηχανών

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

TIMH

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

 • CODE - LEARNING λειτουργία.

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 • Ειδοποίηση για εύρεση μηχανής σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που την παρκάραμε.(MOTO  FINDER)

 • Τηλεχειριζόμενη εκκίνηση μηχανής (Remote engine start)

 • Σε περίπτωση μικρής εντάσεως κραδασμών και δονήσεων ο συναγερμός πρώτα προειδοποιεί και αν συνεχιστεί η ένταση των δονήσεων τότε μπαίνει σε λειτουργία πανικού.(DUAL SHOCK SENSOR)

 • Τηλεχειριζόμενο κλέιδωμα-ξεκλείδωμα της μηχανής.(REMOTE LOCK-UNLOCK)

 • Επιλογή για λειτουργία σίγασης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα. (MUTE ARMING-DISARMING)

 • Λειτουργία anti-moto jacking.(ANTI-ΜΟΤΟ JACKING)

 • Εντολή διακοπής λειτουργίας κινητήρα (ENGINE CUT OFF)

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ASP0228

Από 54

ΜΟΝΟ

30

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

 • CODE - LEARNING λειτουργία.

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 • Ειδοποίηση για εύρεση μηχανής σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που την παρκάραμε.(MOTO  FINDER)

 • Τηλεχειριζόμενη εκκίνηση μηχανής (Remote engine start)

 • Σε περίπτωση μικρής εντάσεως κραδασμών και δονήσεων ο συναγερμός πρώτα προειδοποιεί και αν συνεχιστεί η ένταση των δονήσεων τότε μπαίνει σε λειτουργία πανικού.(DUAL SHOCK SENSOR)

 • Επιλογή κατάστασης πανικού (PANIC)

 • Τηλεχειριζόμενο κλέιδωμα-ξεκλείδωμα της μηχανής.(REMOTE LOCK-UNLOCK)

 • Επιλογή για λειτουργία σίγασης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα. (MUTE ARMING-DISARMING)

 • Λειτουργία anti-moto jacking.(ANTI-ΜΟΤΟ JACKING)

 • Εντολή διακοπής λειτουργίας κινητήρα (ENGINE CUT OFF)

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 

ASP0229

Από 60€

ΜΟΝΟ 45

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
 • Συναγερμός ΔΥΟ δρόμων (FM TWO-WAY CAR ALARM SYSTEM)

 • Σε περίπτωση μικρής εντάσεως κραδασμών και δονήσεων ο συναγερμός πρώτα προειδοποιεί και αν συνεχιστεί η ένταση των δονήσεων τότε μπαίνει σε λειτουργία πανικού.(DUAL SHOCK SENSOR)

 • Λειτουργία σίγασης συναγερμού

 • Εντολή διακοπής λειτουργίας κινητήρα (ENGINE CUT OFF)

 • Ειδοποίηση για εύρεση μηχανής σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που την παρκάραμε.(MOTO  FINDER)

 • Επιλογή κατάστασης πανικού (PANIC)

 • Τηλεχειριζόμενη εκκίνηση μηχανής (Remote engine start)

 • Λειτουργία anti-moto jacking.(ANTI-ΜΟΤΟ JACKING)

ASP0114

Από 100€

ΜΟΝΟ 75

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
 • Συναγερμός ΔΥΟ δρόμων (FM TWO-WAY CAR ALARM SYSTEM)

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 • CODE - LEARNING λειτουργία.

 • Ειδοποίηση για εύρεση μηχανής σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που την παρκάραμε.(MOTO  FINDER)

 • Επιλογή κατάστασης πανικού (PANIC)

 • Επιλογή για λειτουργία σίγασης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα. (MUTE ARMING-DISARMING)

 • Λειτουργία anti-moto jacking.(ANTI-ΜΟΤΟ JACKING)

 • Σε περίπτωση μικρής εντάσεως κραδασμών και δονήσεων ο συναγερμός πρώτα προειδοποιεί και αν συνεχιστεί η ένταση των δονήσεων τότε μπαίνει σε λειτουργία πανικού.(DUAL SHOCK SENSOR)

 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που η μηχανη παραμείνει ξεκλείδωτη.(AUTO RE-WARNING)

 • Αυτόματο κλείδωμα μετά την πάροδο 60 δευτερολέπτων. (PASSIVE ARMING)

 • Τηλεχειριζόμενη εκκίνηση μηχανής (Remote engine start)

 • LCD τηλεχειριστήριο πολλαπλών ενδείξεων (Κατάσταση συναγερμού - ένδειξη μπαταρίας - ένδειξη ώρας - τομέας παραβίασης - σήμα τηλεειδοποίησης)

 • 3 τρόποι ενδείξεως κατάστασης συναγερμού με το τηλεχειριστήριο (Οπτικός - Ηχητικός - Δονηση)

 • Μνήμη συναγερμού (ALERT MEMORY)

 • Εντολή διακοπής λειτουργίας κινητήρα (ENGINE CUT OFF)

 • Εμβέλεια 1500m

 

ASP0227

Από 187

ΜΟΝΟ 140

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
 • Συναγερμός ΔΥΟ δρόμων (FM TWO-WAY CAR ALARM SYSTEM)

 • Ανιχνευτής μικροκυμάτων , δημιουργεί μία ασπίδα προστασίας (MICROWAVE DETECTOR)

 • Λειτουργία σίγασης συναγερμού(SILENT ARM)

 • Σε περίπτωση μικρής εντάσεως κραδασμών και δονήσεων ο συναγερμός πρώτα προειδοποιεί και αν συνεχιστεί η ένταση των δονήσεων τότε μπαίνει σε λειτουργία πανικού.(DUAL SHOCK SENSOR)

 • Αισθητήρας δονήσεων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.(SHOCK SENSOR)

 • Επιλογή για λειτουργία σίγασης κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα. (MUTE ARMING-DISARMING)

 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που η μηχανη παραμείνει ξεκλείδωτη.(AUTO RE-WARNING)

 • Λειτουργία anti-moto jacking.(ANTI-ΜΟΤΟ JACKING)

 • Τηλεχειριζόμενη εκκίνηση μηχανής (Remote engine start)

 • Εντολή διακοπής λειτουργίας κινητήρα (ENGINE CUT OFF)

 • Αυτόματο κλείδωμα μετά την πάροδο 25 δευτερολέπτων. (PASSIVE ARMING)

 • Ειδοποίηση για εύρεση μηχανής σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει που την παρκάραμε.(MOTO  FINDER)

 • Μνήμη συναγερμού (ALERT MEMORY)

 • Απενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση που χαλάσει ή χαθεί το τηλεχειριστήριο(EMERGENCY DISARMING - OVERRIDE)

 • Ένδειξη κατάστασης με LED λάμπα (LED INDICATION)

 • LCD τηλεχειριστήριο πολλαπλών ενδείξεων (Κατάσταση συναγερμού - ένδειξη μπαταρίας - ένδειξη ώρας - τομέας παραβίασης - σήμα τηλεειδοποίησης)

 • 3 τρόποι ενδείξεως κατάστασης συναγερμού με το τηλεχειριστήριο (Οπτικός - Ηχητικός - Δονηση)

 • 3 χρώματα background φωτισμού τηλεχειριστηρίου (3 COLOR BACKLIGHT ALERT)

 • CODE - LEARNING λειτουργία.

 • 1.000.000 μη αντιγράψιμοι συνδυασμοί κωδικών

 • FSK τεχνολογία συχνοτήτων

 • Εμβέλεια 5000m

ASP0226

Από 253

ΜΟΝΟ 190