4. Ασύρματο immobilizer RFID

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

TIMH

 

Το σύστημα θα είναι σε κατάσταση συναγερμού όταν συνδεθεί. Σε αυτή τη κατάσταση το μπλε LED θα αναβοσβήνει. Σε αυτή τη κατάσταση το σύστημα είναι σε αναμονή ανίχνευσης του έγκυρου RFID κλειδιού.

Το σύστημα θα κάνει 2 beep όταν το έγκυρο RFID κλειδί πλησιάσει κοντά στην κεραία. Αυτό σημαίνει ότι το κλειδί πέρασε τον έλεγχο ταυτοποίησης. Το μπλε LED λαμπάκι θα σβήσει και το αυτοκίνητο μπορεί να εκκινηθεί. (Παρακαλούμε όπως εκκινήσετε το αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Το σύστημα θα επανέλθει σε κατάσταση συναγερμού μετά τη λήξη των 30 δευτερολέπτων. Αυτό έχει σαν επακόλουθο να χρειαστεί να κάνετε εκ νέου καινούρια ταυτοποίηση).

Αφού το αυτοκίνητο αρχίσει να λειτουργεί( Το κλειδί στη θέση ACC) μέσα στο χρονικό περιθώριο των 30 δευτερολέπτων της ταυτοποίησης, το σύστημα μπαίνει σε κατάσταση λήθαργου.

Όταν το αυτοκίνητο σταματήσει ( το κλειδί στη θέση OFF) το σύστημα θα μπει σε κατάσταση συναγερμού μέσα στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο μπορεί να εκκινηθεί κανονικά πριν τη λήξη των 30 δευτερολέπτων. Αν το αυτοκίνητο δεν εκκινηθεί μέσα στο χρονικό περιθώριο των 30 δευτερολέπτων  το σύστημα θα εισέλθει σε κατάσταση συναγερμού.

 Σημείωση:

Κάθε σύστημα ταιριάζει μόνο με 3 κλειδιά. Κάθε σύστημα έχει μοναδικό κλειδί. Το σύστημα θα κάνει συνεχόμενα beep αν  πλησιάσει κοντά στην κεραία μη έγκυρο κλειδί.

 

Τεχνολογία:

RFID τεχνολογία, άκρως απόρρητη για το αυτοκίνητο. Κάθε κλειδί είναι μοναδικό στο κόσμο. Η απόσταση ευαισθησίας είναι 5-10 εκατοστά, αποτρέποντας  το σύστημα να αποκωδικοποιηθεί στον αέρα.

Το ασύρματο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάντα.

Με σωστή απόκρυφη εγκατάσταση το αυτοκίνητο είναι αδύνατο να παραβιαστεί ακόμα και αν το σύστημα καταστραφεί.

Λεπτομέρειες ;  - Η κεντικρή μονάδα αποτελείται από μικροεπεξεργαστές και ηλεκτρονικά μέρη γνωστού αμερικανικού οίκου.

- Μπορεί να συνεργαστεί άψογα με οποιοδήποτε σύστημα συναγερμού, ήδη εγκατεστημένο στο αυτοκίνητο σας.

 

1131015020

Από 47€ ΜΟΝΟ 35€