2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ (Back up Camera & Parking Sensors System)

 

   Β. Με TFT - LCD stand-up οθόνη     

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

TIMH

Σύστημα παρκαρίσματος με 4 αισθητήρες για τον πίσω προφυλακτήρα, κάμερα και οθόνη TFT 2,3". Ανιχνεύει από τα 2 μέτρα. Ενεργοποιείται αυτόματα με την εφαρμογή της όπισθεν. 4 επίπεδα ηχητικής ειδοποίησης από 0,3 - 2μέτρα. Η απόσταση μεταξύ εμποδίου και προφυλακτήρα εμφανίζεται πάνω στην οθόνη.

...more info

ASP0026 (4 SENSORS)

Από 173€ ΜΟΝΟ 130

με camera ASP0037

 

Σύστημα παρκαρίσματος με 6 αισθητήρες για τον πίσω και τον εμπρός προφυλακτήρα, κάμερα και οθόνη TFT 2,3". Ανιχνεύει από τα 2 μέτρα. Ενεργοποιείται αυτόματα με την εφαρμογή της όπισθεν για ανίχνευση πίσω και με το πάτημα του φρένου για ανίχνευση εμπρός. 4 επίπεδα ηχητικής ειδοποίησης για πίσω από 0,3 - 2μέτρα. Η απόσταση μεταξύ εμποδίου και προφυλακτήρα εμφανίζεται πάνω στην οθόνη.

...more info

ASP0026 (6 SENSORS)

Από 187€ ΜΟΝΟ 140

με camera ASP0037

 

 

 

 

Σύστημα παρκαρίσματος με 4 αισθητήρες για τον πίσω προφυλακτήρα, κάμερα και οθόνη TFT 3,5". Ανιχνεύει από τα 2 μέτρα. Ενεργοποιείται αυτόματα με την εφαρμογή της όπισθεν. 4 επίπεδα ηχητικής ειδοποίησης από 0,3 - 2μέτρα. Η απόσταση μεταξύ εμποδίου και προφυλακτήρα εμφανίζεται πάνω στην οθόνη.

ASP0050002(4 SENSORS)

160

με camera ASP0314

 

Σύστημα παρκαρίσματος με 6 αισθητήρες για τον πίσω και τον εμπρός προφυλακτήρα, κάμερα και οθόνη TFT 3,5". Ανιχνεύει από τα 2 μέτρα. Ενεργοποιείται αυτόματα με την εφαρμογή της όπισθεν για ανίχνευση πίσω και με το πάτημα του φρένου για ανίχνευση εμπρός. 4 επίπεδα ηχητικής ειδοποίησης για πίσω από 0,3 - 2μέτρα. Η απόσταση μεταξύ εμποδίου και προφυλακτήρα εμφανίζεται πάνω στην οθόνη.

 

ASP0028(6 SENSORS)

170

με camera ASP0037

 

Σύστημα παρκαρίσματος με 4 αισθητήρες για τον πίσω προφυλακτήρα, κάμερα και οθόνη TFT 7". Ανιχνεύει από τα 2 μέτρα. Ενεργοποιείται αυτόματα με την εφαρμογή της όπισθεν. 4 επίπεδα ηχητικής ειδοποίησης από 0,3 - 2μέτρα. Η απόσταση μεταξύ εμποδίου και προφυλακτήρα εμφανίζεται πάνω στην οθόνη.  Σύνδεση videon-in. Oθόνη με τηλεχειριστήριο. Διάφοροι τύποι κάμερας.

ASP0028(4 SENSORS)

+ ASP0075

Από 213€ ΜΟΝΟ 160

με camera ASP0037

 

Σύστημα παρκαρίσματος με 6 αισθητήρες για τον πίσω και τον εμπρός προφυλακτήρα, κάμερα και οθόνη TFT 7". Ανιχνεύει από τα 2 μέτρα. Ενεργοποιείται αυτόματα με την εφαρμογή της όπισθεν για ανίχνευση πίσω και με το πάτημα του φρένου για ανίχνευση εμπρός. 4 επίπεδα ηχητικής ειδοποίησης για πίσω από 0,3 - 2μέτρα. Η απόσταση μεταξύ εμποδίου και προφυλακτήρα εμφανίζεται πάνω στην οθόνη. Σύνδεση videon-in. Oθόνη με τηλεχειριστήριο.  Διάφοροι τύποι κάμερας.

ASP0028(6 SENSORS)

+ ASP0075

Από 227€ ΜΟΝΟ 170

με camera ASP0037